Ovan ser vi en så kallad ballastventil som sitter monterad i ett större lastfartyg. Vi vill med denna
bildserie påvisa vilka möjligheter det finns med material från Belzona. Detta arbetet har utförts
med Belzona 1311 samt Belzona 1321 och utfördes i vår verkstad i Säffle.Här ser vi ventilhuset och den kägla som styr ballasthanteringen.

Ett av de genomlopp där man tydligt ser slitaget på ventilhus och hur stor  skillnad
det är mellan käglan och loppet. Observera även hålen i själva huset.
Ventilhuset efter blästring sett från utsidan. Det vita man ser på insidan är en
gjutform som är en exakt kopia av formen på käglan.
Arbetet med att reparera upp genomloppen har börjat. Som ni ser sker arbetet med formen monterad.
Formen har behandlats med släppmedel för att enkelt kunna demonteras mellan beläggningarna.
Bild från ovan som visar de första reparationerna på genomloppen.

Efter de inledande reparationerna är det dags att få ordning på ytan inne i själva huset. Vi börjar med
att lägga på ordentligt med material och arbeta in det i den blästrade ytan.
Gjutformen efter påläggning av material inför gjutning.

Gjutformen är på plats och som ni ser väller det ut överflödigt material i genomloppen. Precis som
vi önskat. Tanken är att vi ska få en så "färdig" produkt som möjligt då bearbetning av uthärdat
material är mycket tidsödande, tid som vi inte hade i detta fallet.Efter att beläggningen fått härda under natten demonterades formen. Resultatet ser ni här.

Efter lite sliparbeten och provmonteringar om vart annat blev resultatet enligt ovan.

FÖREEFTER


För mer information kring våra reparationer & uppgraderingar av industriell utrustning.
Slå oss en signal på 0555-425 80 eller maila oss på info@defensa.se.