Många har idag centralsmörjsystem monterade på  producerande utrustning,
lastmaskiner, lastbilar, grävmaskiner och andra entreprenadmaskiner.


Ungefär lika många kan inte helt säkert svara på huruvida systemet fungerar till fullo
eller inte. Defensa har utvecklat flera olika serviceavtal som enkelt kan anpassas efter era
krav på tillgänglighet och driftsäkerhet.

Den vanligaste typen av service är årliga återkommande kontroller av våra kunders
system.
Denna typ av kontroll gör vi gärna efter större revisioner då mycket folk varit i
rörelse kring
smörjsystemet. Efter kontrollen sammanställer vi ett åtgärdspaket som
ni själva väljer att accepterar till fullo eller delvis. Dock kommer vi alltid åtgärda de
delar av systemet som vi
anser absolut kräver åtgärder i form av renovering alternativt
utbyte.

En annan viktig del av smörjningen är givetvis val av smörjmedel och dess mängd som
skall tillföras varje smörjställe. Ser vi att detta inte överrensstämmer med smörjställets
krav kommer vi också föreslå åtgärd på detta.

Allt för att säkerställa säker smörjning.