Att portionera ut en liten mängd smörjmedel ofta i stället för en stor dos varje kvartal, halvår
år eller i värsta fall inte alls. Det är tanken med centralsmörjning.

Defensa Service arbetar med ny-, om- och utbyggnation av centralsmörjssystem av de flesta
fabrikat. Nymontering sker nästan alltid med SKF utrustning som idag är en
av världens främsta tillverkare av komponenter till centralsmörjsystem.  
 

Fördelarna är många med centralsmörjsystem från Defensa Service:

  • Lägre smörj- och underhållskostnader
  • Konstant, kontrollerbart flöde minimerar risken att smuts tränger in
  • Risk för fettblandning minimal
  • Smörjning sker under drift
  • Högre tillgänglighet på smord utrustning
  • "Smörjaren sjuk... Vem smörjer?"
  • Serviceavtal i olika former garanterar funktionen

Se nedan illustration gällande skillnaden mellan manuell och automatisk smörjning. Vi
vill med denna påvisa hur man ger smörjstället optimal smörjning men hjälp av central-
smörjning. Har du några funderingar, kontakta oss.