Belzona ® är världsledande i utvecklingen och tillverkningen av avancerade polymerer
för reparation och underhåll.

Genom att kombinera kunskapen om mekanisk konstruktion med polymerkemi har
Belzona ® revolutionerat arbetsmetoderna inom industri- och fastighetsunderhåll.

Belzona grundades i staden Elland, England år 1952 av dansken Jorgen Svendsen.
Företaget är sedan ca 30 år världsledande inom skyddande beläggningar och 
kompositer
för reparationer inom industrin och ligger i framkant beträffande utveckling
av nya
produkter. 

Belzona har etablerats i ett flertal olika branscher, t.ex. energi, mekanisk industri, 
papper & massa, petrokemi, vatten & avlopp och fastigheter för att nämna några.
Belzona skyddar, reparerar och förbättrar ytor utsatta för erosion, korrosion, kavitation
och slitage. Produktserien utgörs av spackel, ytbeläggnings- och barriärmaterial. 
Belzonas internationella högkvarter, samt forskning och utveckling, är lokaliserat till
Harrogate i England.

Defensa Service är en Auktoriserad Partner till Belzona sedan andra kvartalet 2008.