En av de viktigaste FU-åtgärderna på roterande och glidande applikationer är just
smörjning. Ändå satsas det mindre och mindre på detta livsviktiga underhåll.

Det finns rapporter som berättar att 40% - 80% av alla förtida lagerhaverier beror på just smörjmedel eller bristen av det. Med andra ord finns det stora pengar att spara. Tar vi
kostnaden för exempelvis lager och kringkostnader för byte är det inte en droppe i havet
om man jämför vad kostnaderna är för t.ex. ett stillestånd kan uppgå till.

Alla kunder vi besöker har nyckeldrifter. Med nyckeldrift menar vi drifter som är absolut
nödvändiga för att upprätthålla en säker produktion. Det kan vara en skruv, transportör
eller en pump. Att få haveri på en nyckeldrift blir oftast en flaskhals i produktionen som
då leder till driftstörningar eller i värsta fall, stillestånd.

Vi hjälper våra kunder med val av utrustning för manuell smörjning, ny-, om- och
utbyggnation av centralsmörjssystem samt upprättande av smörjscheman och
kartläggning av smörjningens behov och nyckeldrifter.

All för bättre FU.