Beläggningar som har bättre egenskaper än grundmaterialet som beläggs är en av våra arbetsområden.

De material vi dag använder är sammansatta material (kompositer), där de ingående
materialen var för sig har olika egenskaper och tillsammans bildar ett material med nya egenskaper. De här nya förstärkta egenskaperna lämpar sig till en rad olika applikationer
där korrosion, kavitation, kemikalieangrepp, erosion och slitage på stål och betong är
ett problem.

Vi är en fullservicelevantör som sköter allt från A till Ö. Med det menar vi att om åtgärder krävs på exempelvis en råvattenpump behöver vi bara veta när vi kan hämta den och när den skall vara
återmonterad och klar för start. Allt där emellan såsom demontering och
återmontering, uppriktning, transporter, byte av lager, tätningar, bussningar osv. sköter vi.

Våra arbeten utförs lika ofta på plats hos kund som i vår verkstad i Säffle. All vår utrustning
är mobil och vi har till och med ett mobilt blästerskåp då riktigt snabba insatser krävs på
plats. Alla våra insatser dokumenteras flitigt och presenteras som en Beläggningsrapport efter arbetets slutförande i både tryckt och i digital form. >>Exempel på beläggningsrapporter