Defensa Service startades under våren 2008 med ett klart mål. Att bli en given partner
till industri, kommun, stat och landsting vad det gäller förebyggande och förbättrande
underhåll.Niklas är platschef på verkstaden i Säffle. Han har det övergripande ansvaret att våra egna och våra kunders högt ställda krav på miljö, kvalité och arbetsmiljö efterlevs. Lika ofta som ni träffar honom på verkstaden är han ute på "site" och fungerar där som projektledare/arbetsledare för våra större insatser gentemotvåra kunder.

Niklas når ni på telefon 0555-425 81 eller via e-post.
 Mikael sköter idag försäljning och administration av våra arbeten och produkter. Vardagen består av kundkontakter över i stort sett hela mellan- och västsverige där våra "Lösningar som håller industrin igång" presenteras. Vid större insatser fungerar även Mikael som ett stöd gentemot Niklas i sin roll som arbetsledare.

Mikael når ni på telefon 0555-425 82 eller via e-post.
 Johan är vår servicetekniker som hjälper våra kunder med service, nymontage, ombyggnation och support på centralsmörjsystem och smörjutrustning. I och med hans djupa kunskaper inom mekanik är han även ansvarig vid mekaniska ingrepp i samband med större renoveringar.

Johan når ni på telefon 0555-425 85 eller via e-post.
 
   
   
Vill du besöka oss är du hjärtligt välkommen till Industrigatan 16 i Säffle!