Uppdraget är enkelt. Att se till att våra kunders producerande
utrustningar l
evererar. Metoderna för att klara av detta är lite
mer invecklade.

Vi arbetar
i huvudsak med två verksamhetsområden:

Komposit- och gummibeläggningar.
Vi arbetar med två typer av beläggningar. Hårda keramiska
material och mjukt sprutbart slitgummi. Anledningen är enkel.
Det finns applikationer där hårda keramiska material passar
bättre än mjuka gummimaterial och vice versa. 

>>Läs mer

Utrustning för olja och fett.
En av de viktigaste förebyggande åtgärderna för våra kunder
är just smörjning. Vi kan presentera lösningar och produkter
som ser till att er utrustning har de bästa förutsättningar att
kunna producera optimalt utan driftstörningar.

>>Läs mer