Energikostnader
Normalt utgör energikostnaden hos en pump största delen av den totala
livscykelkostnaden. I själva verket kan driftskostnader utgöra så mycket
som 95% av de totala kostnaderna för en pump. Därför ger en förbättrad
energieffektivitet en betydande minskning av de operationella kostnaderna.
Försämrat underhåll (demontering, rengöring) kan också minska effektiviteten
vilket kan leda till så mycket som 25% extra energiförbrukning med problem som;
ökade driftskostnader, minskad sughöjd, kortare livstid och reducerat flöde.

Tårtdiagrammet nedan visar hur en pumps totala kostnader kan se ut 
under dess livstid.

 


Verkningsgrad
Verkningsgrad är enkelt uttryckt hur effektivt någonting omvandlar energi till ett arbete av någon form. När vi pratar pumpar handlar detta arbete givetvis att pumpa vatten eller någon annan vätska så effektivt som möjligt med minsta möjliga energiåtgång. Verkningsgradsminskning som sker i en pump är ett progressivt problem som sker under hela pumpens livstid. Med andra ord så ökar driftskostnaderna med pumpens ålder. I de värsta fall kan man ha 25% högre energiförbrukning än när pumpen var ny efter ett tiotal år. Ett sätt att öka verkningsgraden är att demontera pumpen, rengöra och sedan återmontera med nackdelen att problemen kommer tillbaka. En av de största bovarna när
det gäller verkningsgradsminskning är korrosion. Nedan ser ni en Sulzer APP-51 råvattenpump som varit i drift i ganska exakt tre år och pumpar vatten från Vänern in i en process.

 

 
Som ni ser har pumpen redan korroderat som leder till verkningsgradsminskning.
Ytenergin, som ni förstår är också hög om man
jämför med en slät yta. Bilden nedanför visar samma pump efter vår behandling.
 
 
 


Som ni förstår så har denna betydligt lägre ytenergi och kan jämföras med glas i glans samtidigt som de keramiska tillsatserna säkerställer gott skydd mot slitage-, kavitation-
och erosionsskador. Skador som vi ofta ser under våra renoveringar/uppgraderingar.
 
 
Beläggningsmetoden
Belzona är idag en av de främsta när det gäller just verkningsgradsfrämjande åtgärder på just pumpar. Metoderna och materialen har kontinuerligt finslipats år efter år, pump efter pump.

.
Du ser här ovan vår metod när det gäller reparation och uppgradering av pumpens invärtes ytor. Efter gritblästring av korroderad eller skadad yta reparerar vi upp och jämnar till pumpens inre med Belzona 1111, 1121 eller 1311 beroende på driftsmiljö och applikation. (1111 på bilden ovanför).

Efter att materialet har satt sig kan mekaniska ingrepp utföras såsom slipning, fräsning eller svarvning beroende på skadornas art. Oftast behövs inte de mekaniska ingreppen då de flesta skador kan repareras genom gjutning eller handläggning.

När reparationsarbetet är klart appliceras det första och andra lagret med Belzona 1341. När materialet har härdat ut har vi nu en yta med upp till 20 gånger jämnare yta än polerat rostfritt!


Andra fördelar med metoden
Eftermarknad Då det ibland finns begränsat med reservdelar till pumpar som passerat ett visst antal år  kan denna metod spara pengar i rena reservdelsinköp. Avsaknaden av reservdelar kan också ibland leda till införskaffning av ny pump vilket alltid leder till ombyggnationer och andra merkostnader.
 
Långsiktighet Metoden med rätt förarbeten är en permanent lösning och i de flesta fall överlever vår metod en obehandlad pump eller "leveransmålad" pump.
 
Verkningsgradsökning Pumpar med underkapacitet kan räddas genom denna metod. Med noggranna kalkyler och mätningar får ni besked om huruvida vi kan reparera er pump till era krav.
 
Leveranstid Leveranstiden på en reparation av skada eller beläggning kan i många fall vara en bråkdel av leveranstiden från pumptillverkare.
 
Miljö Det vanligaste miljöarbetet idag är just hur man ska minska sin elförbrukning. Oavsett om det är ett pappersbruk, sågverk eller reningsverk så ligger energiförbrukningen högt på agendan.
Utöver energi så "spar" denna beläggning utrustningen vilket leder till längre livslängd och ökad tillgänglighet.

Kontakta oss för mer information eller ett besök!

 


Material:
Belzona 1111
Belzona 1121
Belzona 1311
Belzona 1341
Belzona 1341N (Dricksvatten)

Informationsträffar:
En rad träffar är planerade under 2013. Både på plats hos dig som kund och på vårt kontor. Vill du vara med?

Kontakta oss för mer info om datum och platser.