Här har vi pumpen vid ankomst till verkstad. Antagligen är det en spricka som nötts upp av den sandslurry som pumpen pumpar runt.

 

 

En närbild av skadan som skall repareras.

Efter svepblästring för en bättre översikt av skadorna fann vi slitage i pumphusets övre del där motor och hjul monteras.


Samma skada som föregående bild fast fotograferad från insidan. Det djupa spår ni ser sträcker sig hela varvet runt.
Cutwater-kanten var även skadad. Denna reparerades med Belzona 1812. Ett oerhört slitagebeständigt material som innehåller keramikkulor.


I många fall använder vi sträckmetall för att laga mindre hål. Då hålet i pumphuset var av den omfattning ni sett tillverkades en plåt istället.
Här är plåten monterad. Emellan plåten och pumphuset använder vi Belzona 1121 som "lim". Skruvskallarna slipades ner efter härdning.

 
Hålet från insidan av pumpen. Det röda materialet ni ser är Belzona 1812, samma material som vi reparerade Cutwater-kanten med.
Samma skada som bild 3 fast numera reparerad. I hela skadan runt pumphuset användes Belzona 1812.


Efter alla reparationer är det dags för helbeläggning med Belzona 1321. Detta material skyddar mot korrosion-, erosion- samt kavitationsskador.

Efter lite kosmetisk bättring av utsidan lade vi hela pumpen med Belzona 5811. Ett korrosionsskydd utformat för dränkbar utrustning. Offshore används detta material mycket på utrustning och konstruktioner som ängnar lång tid under vatten. Observera att det då rör sig om saltvatten.


Beläggningarna har härdat ut och pumpen är klar för leverans. Kostnaden för arbetet presenterar vi inte på hemsidan av konkurrensskäl. Dock är metoden billigare än ett nytt obehandlat hus. Vill du veta mer är du alltid  välkommen att kontakta oss för mer information!

Èfter ingreppet. (Samma vinkel som nästa bild.)

 

Före ingreppet. (Samma vinkel som föregående bild.)
  Till detta arbete använde vi Belzona 1121, 1321, 1812 samt 5811.

Kontakta oss gärna för mer information kring detta eller liknande arbeten!