PROBLEM
Friktionsproblem mellan stockar/timmer och drivrulle är vanligt förekommande på de flesta sågverk. Under vinterhalvåret förvärras ofta problemen då is och snö gärna vill packas runt stockarna. Detta blir en flaskhals i produktionen som i slutänden leder till mindre sågade kubikmeter än vad som skulle vara möjligt.

APPLIKATION  
Applikationen som är ganska enkel består av förarbete på mantelytan. Förarbetet består av att för det första rugga upp ytan med vinkelslip eller en Bristleblaster. I samband med detta avlägsnas även smuts och oxider vilket är ett krav för att få ett bra resultat. Arbetet går att göra när rullen sitter monterad men vi ser gärna att den avlägsnas då brandrisken är stor. För att få ett exceptionellt bra resultat skall rullen sandblästras till SA3 med en ytråhet på ca 100-125micron. Detta gör att materialet får en helt annan vidhäftning än vid förarbete med vinkelslip. Detta leder till längre livslängd på beläggningen vilket gör det till ett mer ekonomiskt alternativ. Vi hjälper er gärna med detta. I de flesta fall lönar det sig med tanke på livslängdsökningen.

MATERIAL
Materialen som vi använder är Belzona 1321 samt Kiselkarbid (Mesh 16). Belzona 1321 fungerar här som ett utmärkt slitageskydd tillsammans som det binder kiselkarbiden mot rullen. Kiselkarbid är ett oerhört hårt material och man finner det ofta i slip- och kapskivor, slipstift osv. Som du ser på den nedersta bilden levereras den krossad vilket gör att den får en stor mängd ytor som ger ett fantastiskt bra grepp. I och med sin hårdhet förblir ytorna skarpa under en lång tid framöver.